LuatVietnam

blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment

Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/1/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản (225 trang)
Posted: 21/1/2022 10:04:48 AM | Latest updated: 3/5/2022 12:38:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5382 | Vietlaw: 558
Căn cứ ban hành

red-check 11/2021/TT-BNNPTNT - Danh mục mã HS các mặt hàng do Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý English attachment

red-check 19/2018/TT-BNNPTNT - Danh mục ngành nghề và khu vực cấm khai thác thủy sản English attachment

red-check 20/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về cờ hiệu, trang phục của lực lượng Kiểm ngư

red-check 21/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác English attachment

red-check 22/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về chức danh và tiêu chuẩn đối với thuyền viên tàu cá

red-check 23/2018/TT-BNNPTNT - Quy định về đăng ký và đăng kiểm tàu cá

red-check 24/2018/TT-BNNPTNT - Quy chế cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

red-check 25/2018/TT-BNNPTNT - Nhập khẩu thủy sản làm cảnh cũng phải đánh giá rủi ro dịch bệnh English attachment

red-check 26/2018/TT-BNNPTNT - Danh mục hóa chất được và cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản (mới) English attachment

LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực thủy sản tại các Thông tư sau:

1. Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

2. Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

3. Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

4. Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

5. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

6. Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

7. Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

8. Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 15/11/2018

9. Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 20/9/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 04/3/2022 và thay thế Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 09/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5382

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT01-18012022BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Thủy hải sản

light-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021
blue-check Danh mục các loài động vật không bị điều chỉnh bởi Công ước Cites
blue-check Những lưu ý khi xuất/nhập khẩu thủy sản thuộc Phụ lục CITES
blue-check Công bố 6 Quy chuẩn về giống thủy sản
blue-check Điều kiện, thủ tục đăng ký xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc