LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (6 trang)
Posted: 17/8/2021 7:23:48 AM | Latest updated: 10/5/2022 9:35:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5280 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện vay lại vốn vay ODA, như:

- Giảm hạn mức bảo đảm tiền vay đối với đơn vị sự nghiệp công lập, từ 120% xuống còn 100% dư nợ khoản vay.

- Miễn bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay do Ban QLDA thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho UBND cấp tỉnh.

- Giảm tỷ lệ cho vay lại đối với các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% trở lên.

- Bổ sung yêu cầu gửi Bộ Tài chính bản sao Hợp đồng bảo đảm tiền vay đã ký kết.

- Điều chỉnh thời điểm nộp báo cáo định kỳ tình hình vay lại, trả nợ vốn vay ODA đối với doanh nghiệp. Theo đó, báo cáo lần 1 được nộp trước 31/7 và lần 2 nộp trước 15/2 năm sau; quy định cũ yêu cầu nộp báo cáo lần 1 trước 31/1 và lần 2 trước 31/7.

- Chậm nhất 15 ngày trước kỳ trả nợ tiếp theo gần nhất, doanh nghiệp vay lại vốn vay ODA phải duy trì số dư tài khoản tối thiểu bằng 02 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 02 kỳ hoặc bằng 03 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 03 kỳ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 97/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 30/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5280

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND79-16082021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment
blue-check Giá thầu dự án ODA không bao gồm thuế, lập hóa đơn như thế nào?
blue-check Thuế GTGT đầu vào hàng hóa sử dụng cho VPĐD dự án ODA không được xét hoàn