LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện tiếp nhận người nước ngoài vào học ở trường Việt Nam English attachment

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐTstatus2 ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2 trang)
Posted: 20/1/2022 1:12:09 PM | Latest updated: 26/1/2022 7:25:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5384 | Vietlaw: 552
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi điều kiện, thủ tục chuyển trường từ nước ngoài về Việt Nam đối với học sinh người Việt và điều kiện, thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào trường học ở Việt Nam.

Một trong những sửa đổi quan trọng của Thông tư này là cho phép gia hạn thêm 3 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học (thay vì quy định cũ chỉ cho gia hạn 1 tuổi) đối với học sinh người Việt xin chuyển trường về nước và người nước ngoài xin vào học ở trường Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5384

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT50-31122021BGDDT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment
blue-check Hướng dẫn thanh tra sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022