LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá English attachment

Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTCstatus2 ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (30 trang)
Posted: 5/8/2021 10:22:06 AM | Latest updated: 6/5/2022 3:06:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5266 | Vietlaw: 522
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi một số quy định tại Thông tư 38/2014/TT-BTCstatus2 liên quan đến:

- Hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp;

- Thủ tục đăng ký tăng, giảm số lượng thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp thẩm định giá;

- Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Những thay đổi của doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo với Bộ Tài chính;

- Thời hạn đăng ký danh sách thẩm định viên hành nghề tại doanh nghiệp trong năm sau;

- Chế độ báo cáo định kỳ đối với doanh nghiệp thẩm định giá;

- Các biểu mẫu đăng ký hành nghề thẩm định giá, đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Theo đó, khi tăng hoặc giảm số lượng thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm định giá đều phải gửi văn bản đăng ký tăng, giảm đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo với Bộ Tài chính khi có những thay đổi quy định tại Điều 17 Nghị định 89/2013/NĐ-CPstatus2 và khoản 9 Điều 1 Nghị định 12/2021/NĐ-CP .

Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp thẩm định giá đều phải đăng ký danh sách thẩm định viên sẽ hành nghề tại doanh nghiệp trong năm sau cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 20/12.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 4/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5266

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT60_21072021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giá

blue-check Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kê khai, niêm yết giá
blue-check Các yêu cầu của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp thẩm định giá
blue-check Chính sách điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong 9 tháng cuối năm 2022
blue-check [Hà Nội] Sẽ kiểm tra việc nâng giá cước của các hãng xe
blue-check Sẽ tăng cường kiểm soát việc kê khai và niêm yết giá suốt năm 2022
blue-check Các việc cần làm để tránh sai phạm đối với doanh nghiệp thẩm định giá
blue-check Chuẩn dữ liệu kết nối với Cổng thông tin quốc gia về giá
blue-check Cấm tăng giá các mặt hàng được giảm thuế GTGT
blue-check Từ 1/11/2021, có thể kê khai giá trực tuyến trên website Bộ Tài chính
blue-check Sẽ giảm giá nước sinh hoạt cho người dân vùng dịch
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá English attachment
blue-check Cơ quan Thuế không có thẩm quyền xác định giá bán căn hộ
blue-check Bộ đơn giá kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Phương pháp tính toán giá cấp nước sinh hoạt từ 5/8/2021 English attachment
blue-check Giá dịch vụ thoát nước tại TP. HCM sẽ tăng dần từ năm 2022 - 2025
blue-check Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp áp dụng từ 1/7/2021 English attachment
blue-check Bổ sung điều kiện hành nghề của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá English attachment
blue-check Lưu ý khi khai báo trị giá nhập khẩu English attachment
blue-check Khối lượng xây dựng chưa thỏa thuận đơn giá được thanh toán thế nào?
blue-check Các bệnh viện tại Tp. HCM được yêu cầu nộp hồ sơ kê khai giá trước ngày 29/1/2021