LuatVietnam

blue-check Sửa đổi, bổ sung Quy tắc bay English attachment

Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay (31 trang)
Posted: 15/12/2021 9:03:26 AM | Latest updated: 14/7/2022 2:07:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5357 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến Quy tắc bay, bao gồm:

- Nguyên tắc áp dụng Quy tắc bay;

- Các nhân viên không lưu phải có giấy phép hành nghề;

- Độ bay cao an toàn thấp nhất;

- Yêu cầu đối với cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo bay;

- Yêu cầu đối với hoạt động cung cấp dịch vụ AIS;

- Yêu cầu đối với truyền nhận dữ liệu hàng không và tin tức hàng không;

- Yêu cầu khi cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không sân bay;

- Các trường hợp phải bay đánh giá phương thức bay và chu kỳ bay đánh giá;

- Danh mục hệ thống kỹ thuật, thiết bị bay phải được cấp giấy phép trước khi khai thác;

...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2022 và bãi bỏ Thông tư số 09/2020/TT-BGTVTstatus1 ngày 23/4/2020.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BGTVT ngày 16/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 2-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5357

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT32-14122021BGTVT[EN].pdf

Dòng thời gian

Vận tải hàng không

light-check Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Sửa đổi Bộ Quy chế an toàn hàng không (Phần 5, 7 và 10)
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bay và bảo dưỡng máy bay từ 29/6/2022
blue-check Nhập khẩu "máy bay huấn luyện" có được miễn thuế?
blue-check Tiếp viên hàng không sẽ bị đình chỉ bay nếu có hành vi buôn lậu
blue-check Bỏ thủ tục Kê khai giá vé máy bay nội địa kể từ 15/7/2022
blue-check Từ 15/7/2022, sẽ ấn định khung giá nhượng quyền kinh doanh một số dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Từ 24/3/2022, bỏ khống chế tần suất các chuyến bay nội địa English attachment
blue-check Sẽ tăng tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế
blue-check Bộ GTVT đề xuất Bộ Y tế xem xét tăng tần suất chuyến bay đến Châu Âu dịp tết
blue-check Từ 23/12/2021, cho phép nối lại đường bay thương mại với Nhật Bản
blue-check Các yêu cầu khi tổ chức đào tạo trực tuyến nhân viên hàng không từ 2/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi, bổ sung Quy tắc bay English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, Việt Nam mở lại chuyến bay thương mại với nhiều nước
blue-check Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Các gói miễn, giảm thuế dành cho doanh nghiệp ngành hàng không bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy chế bảo trì công trình hàng không từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Lộ trình nối lại các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế đến Việt Nam
blue-check Những chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp ngành hàng không
blue-check Bộ GTVT chấp thuận việc mở 16 chuyến bay tự trả phí cách ly cho công dân về nước từ tháng 11/2021