LuatVietnam

blue-check Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh English attachment

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 (4 trang)
Posted: 23/8/2021 1:39:32 PM | Latest updated: 26/8/2021 2:18:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5279 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2021, Chính phủ đã cho ý kiến về các dự án, đề nghị xây dựng Luật sau đây:

1. Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

2. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

3. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi các luật về tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong tình hình dịch

4. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung 188 Nghị định của Chính phủ, 20 Quyết định của Thủ tướng, 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ.

5. Dự thảo Nghị định thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với hãng tần

Theo đó, đối với Luật sửa đổi về kinh doanh bảo hiểm, Chính phủ đã yêu cầu chỉnh lý các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô; việc đóng bảo hiểm bắt buộc giữa các luật chuyên ngành;...

Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, Chính phủ đã đồng ý xây dựng Luật sửa đổi 10 Luật gồm: Luật Hải quan; Luật thuế TTĐB; Luật Thi hành án dân sự; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư dự án PPP; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp và Luật Điện lực nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật. Dự án Luật sửa đổi này sẽ được bổ sung ngay vào chương trình xây dựng luật năm 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5279

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ94_20082021CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021
blue-check Thay mới Quy chế kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc
blue-check Bãi bỏ 15 VBPL về chứng nhận xuất xứ, giấy phép lao động và quảng cáo
blue-check Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh English attachment
blue-check TP. HCM chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian giãn cách
blue-check Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment
blue-check Danh mục các Luật, Nghị định, Thông tư cần thiết sửa đổi
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2020 English attachment
blue-check Nghị định và Thông tư có cần được giải thích?