LuatVietnam

blue-check Sẽ chấp nhận bản điện tử Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng VLXD để thông quan mùa dịch English attachment

Công văn số 8138/SXD-VLXD ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (2 trang)
Posted: 30/7/2021 9:14:56 AM | Latest updated: 9/8/2021 12:34:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5265 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp được thông quan nhanh các lô hàng nhập khẩu VLXD trong thời gian dịch, Sở Xây dựng TP. HCM đã kiến nghị cơ quan hải quan xem xét thông quan trước dựa vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Sở được gửi qua email. Bản chính Giấy đăng ký sẽ được gửi sau cho cơ quan hải quan qua bưu điện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5265

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV8138_28072021SXDHCM[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng
blue-check Đá xây dựng phải chứng nhận hợp quy
blue-check Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy VLXD (tại TP. HCM)
blue-check Các yêu cầu khi đầu tư nhà máy sản xuất gạch ốp lát English attachment
blue-check Giải thích về tường bê tông đạt giới hạn chịu lửa
blue-check Đề xuất cho nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để thông quan nhanh VLXD nhập khẩu
blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tại TP. HCM quý III/2021
blue-check Hải quan có thể xem xét cho mang VLXD nhập khẩu về bảo quản để chờ kết quả kiểm tra
blue-check Loại vật liệu xây dựng nào bắt buộc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?
blue-check Trường hợp nào VLXD nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước thông quan?
blue-check Về căn cứ xác định giá vật liệu xây dựng khi có biến động giá thị trường
blue-check Sẽ chấp nhận bản điện tử Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng VLXD để thông quan mùa dịch English attachment