LuatVietnam

blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment

Công văn số 1305/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 19/4/2022 3:51:08 PM | Latest updated: 26/4/2022 5:27:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5439 | Vietlaw: 559
Căn cứ ban hành

blue-check 730/TCHQ-GSQL - DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment

blue-check 247/QĐ-TCHQ - Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment

blue-check 697/TCHQ-GSQL - Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment

blue-check 4882/TCHQ-GSQL - DNCX hoạt động trước 25/4/2021 có 1 năm để hoàn chỉnh điều kiện mới về giám sát hải quan

blue-check 1557/TCHQ-GSQL - Chi nhánh hay Trung tâm của DNCX cũng phải đảm bảo điều kiện giám sát hải quan English attachment

blue-check 429/GSQL-GQ2 - Từ 25/4/2021, DNCX phải được chứng nhận đủ điều kiện giám sát hải quan English attachment

blue-check 18/2021/NĐ-CP - Sửa đổi hàng loạt chính sách về thuế XNK English attachment

blue-check 697/TCHQ-GSQL - Xuất khẩu "quần áo bảo hộ y tế" được miễn xin giấy phép

blue-check 697/TCHQ-GSQL - Về việc nộp C/O Form E của lô hàng than TN-TX

blue-check 4882/TCHQ-GSQL - Về hoạt động kho ngoại quan của Công ty quốc tế Năm sao

blue-check 697/TCHQ-GSQL - Công văn số 697/TCHQ-GSQL ngày 30/01/2007 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). (1 tr.)

LuatVietnam

Nhằm đảm bảo cho DNCX đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi thuế quan sau thời điểm ngày 25/4/2022, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc Hải quan các tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát cho doanh nghiệp trước ngày 25/4/2022 (nếu doanh nghiệp đã gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Đối với DNCX đã gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII nhưng cơ quan Hải quan kiểm tra, xác nhận chưa đáp ứng điều kiện giám sát thì cần đôn đốc khẩn trương hoàn thiện điều kiện giám sát hải quan trước ngày 25/4/2022.

Riêng các DNCX chưa gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII, Hải quan sẽ chủ động đến trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá khả năng có thể hay không thể đáp ứng điều kiện giám sát trước ngày 25/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5439

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1305-15042022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?
blue-check DNCX cần có xác nhận giám sát hải quan bằng camera trước ngày 25/4/2022 English attachment
blue-check Không được cho thuê lại kho của DNCX đang thuê English attachment
blue-check Giao thức kết nối camera giữa DNCX và Hải quan English attachment
blue-check Hướng dẫn thống nhất một số quy định mới về giám sát hải quan đối với DNCX English attachment
blue-check Cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn mẫu, DNCX có cần khai hải quan?
blue-check Điều kiện cho phép DNCX thuê kho bên ngoài trong giai đoạn dịch