LuatVietnam

blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment

Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12/3/2022 của Chính phủ về thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022 (1 trang)
Posted: 14/3/2022 7:35:49 AM | Latest updated: 15/3/2022 3:50:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5410 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Dự án Nghị quyết quy định về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết 31/12/2022 do Bộ Tài chính soạn thảo đã được Chính phủ thông qua và sẽ sớm được trình Quốc hội thông qua theo thủ tục rút gọn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5410

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ31-12032022CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT
blue-check Miễn thuế BVMT đối với than cốc và dầu tái sinh English attachment
blue-check Từ 1/1/2019 phải nộp thuế BVMT theo mức thu mới English attachment
blue-check Từ 2019, thay đổi mức tính thuế BVMT English attachment