LuatVietnam

blue-check Sắp có chính sách miễn giảm thuế năm 2021 do ảnh hưởng dịch English attachment

Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 5/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (2 trang)
Posted: 5/8/2021 1:29:20 PM | Latest updated: 18/8/2021 9:17:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5271 | Vietlaw: 522
LuatVietnam

Chính phủ thông báo cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch Covid-19 do Bộ Tài chính đề xuất.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng lưu ý, các giải pháp miễn, giảm thuế đưa ra cần phải đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân; giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay và cần tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp trước khi trình ban hành.

Về thời hạn áp dụng chính sách miễn, giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5271

Tệp đính kèm

enflag pdficon TB209_05082021VPCP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
blue-check Dự án điện mặt trời có thể được ưu đãi thuế TNDN
blue-check Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?