LuatVietnam

blue-check Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước English attachment

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (18 trang)
Posted: 13/10/2021 9:24:00 AM | Latest updated: 21/6/2022 4:06:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5318 | Vietlaw: 533
LuatVietnam

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCPstatus1 ngày 31/10/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Nov-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5318

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05-01102021TTCP[EN].pdf

Dòng thời gian

Khiếu nại - Tố cáo

light-check Thay mới quy trình giải quyết phản ánh về quy định hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Một số điểm trong quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Thuế dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Điều kiện giải quyết đơn khiếu nại việc thi hành án dân sự kể từ 13/2/2022
blue-check Các thủ tục giải quyết khiếu nại tại Thanh tra TP. HCM
blue-check Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi quy định về bảo vệ việc làm cho người tố cáo English attachment
blue-check Về quyền của người dân khi khiếu nại, tố cáo tại cơ quan tư pháp
blue-check Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng English attachment
blue-check Bộ Công an tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ website nào?
blue-check Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại English attachment
blue-check Đơn phản ánh nào được giải quyết trên Cổng TTĐT Chính phủ?
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại mới tại cơ quan BHXH các cấp
blue-check Đến 2020, Bộ Lao động sẽ giải quyết trực tuyến 100% phản ánh, kiến nghị
blue-check Quy định về giải quyết tố cáo English attachment
blue-check Quy trình giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm của cán bộ thuế
blue-check Quy trình giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp
blue-check Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế
blue-check Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng TTĐT Chính phủ
blue-check Quyết định xử phạt thuế chỉ được khiếu nại trong vòng 90 ngày English attachment
blue-check Quyết định xử phạt thuế được quyền khiếu nại trong vòng 90 ngày