LuatVietnam

blue-check Quy trình bầu chủ tịch và ban chấp hành công đoàn cơ sở English attachment

Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại đại hội (11 trang)
Posted: 9/7/2021 8:55:17 AM | Latest updated: 10/5/2022 8:06:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5250 | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự để giới thiệu; quy trình giới thiệu, bầu cử chức danh chủ tịch và thành viên ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Theo đó, đối với nhân sự bầu làm chủ tịch công đoàn, sẽ ưu tiên giới thiệu cán bộ công đoàn giữ chức tổ phó trở lên, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ủy viên ban chấp hành công đoàn và có thời gian làm cán bộ công đoàn từ 3 năm trở lên.

Đối với nhân sự bầu làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, sẽ ưu tiên giới thiệu đoàn viên có thời gian tham gia công đoàn liên tục từ 1 năm trở lên, đóng đoàn phí đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn chung và có trình độ chuyên môn hoặc trình độ tay nghề cao.

Trường hợp công đoàn cơ sở mới thành lập, sẽ ưu tiên giới thiệu những đoàn viên tham gia ban vận động thành lập công đoàn cơ sở hoặc đang là ủy viên ban chấp hành lâm thời đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Người trúng cử chức chủ tịch hoặc ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có số phiếu tán thành đạt trên 1/2 so với tổng số phiếu bầu thu về. Nếu nhiều người đồng thời có số phiếu tán thành đạt trên 1/2 thì chọn theo thứ tự người có số phiếu tán thành từ cao xuống thấp.

Tuy nhiên, trường hợp kết quả bầu chức danh chủ tịch công đoàn có nhiều người có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ phải tiến hành bầu lần 2.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5250

Tệp đính kèm

enflag pdficon HD28_24062021TLD[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Hướng dẫn trích lập các Quỹ bằng số dư tài chính công đoàn tích lũy đến 31/12/2021
blue-check Năm 2022, 1/3 thành viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải là nữ
blue-check Cấm sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cho vay và góp vốn kinh doanh
blue-check Những việc công đoàn phải chăm lo cho người lao động trong năm 2022
blue-check Hướng dẫn chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 cho các Quỹ
blue-check Các chính sách pháp luật mà công đoàn phải triển khai phổ biến năm 2022
blue-check Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn đã có thay đổi từ 1/3/2022
blue-check Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Điều chỉnh hạn mức chi tài chính của công đoàn cơ sở kể từ 1/3/2022
blue-check Chế độ chi tiêu của cơ quan công đoàn (áp dụng từ 1/3/2022)
blue-check Về việc nộp Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng ký kết thỏa ước lao động vào tháng 3/2022
blue-check Liên đoàn lao động các tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động