LuatVietnam

blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (31 trang)
Posted: 1/12/2021 8:31:06 AM | Latest updated: 11/5/2022 9:06:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5345 | Vietlaw: 542
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới quy định về phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế, áp dụng từ 10/1/2022 đối với tất cả các cơ sở y tế, kể cả cơ sở nghiên cứu, xét nghiệm, kiểm nghiệm ngành y, dược.

Cần lưu ý, theo Điều 13 Thông tư này, các cơ sở y tế phải báo cáo định kỳ hàng năm kết quả quản lý chất thải y tế với Sở Y tế tỉnh hoặc Bộ Y tế (nếu là cơ sở trực thuộc Bộ Y tế).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022 và thay thế Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTstatus1 ngày 31/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5345

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT20-26112021BYT[EN].pdf

Dòng thời gian

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment
blue-check 100% siêu thị, TTTM tại Hà Nội sẽ phải sử dụng bao bì thân thiện môi trường