LuatVietnam

blue-check Quy định mới về tạm ứng và quyết toán dự án đầu tư công English attachment

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (110 trang)
Posted: 15/11/2021 1:07:43 PM | Latest updated: 3/6/2022 10:06:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5334 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư công 2019 về nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư công, gồm cả dự án PPP và dự án đầu tư công ở nước ngoài.

Theo Điều 10 của Nghị định, mức tạm ứng vốn đối với dự án đầu tư công tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng, kể cả dự án xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 16 Điều 8; Về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 12 Điều 9; Về thành phần hồ sơ của dự án (dự án thành phần) sử dụng vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ tại khoản 4 và quy định về mẫu tờ khai đối với trường hợp chỉ đầu tư tại điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định số 11/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 20/01/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5334

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND99-11112021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa
blue-check Thay mới Quy chế quản lý và khai nộp các khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC