LuatVietnam

blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ (14 trang)
Posted: 17/1/2022 7:10:38 AM | Latest updated: 8/6/2022 1:06:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5378 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Một trong những chính sách đáng chú ý của Nghị định mới về phí trước bạ là cho hưởng mức phí trước bạ 0% trong vòng 3 năm (kể từ 1/3/2022) đối với xe ô tô điện đăng ký lần đầu. 2 năm tiếp theo (kể từ 1/3/2025), ô tô điện sẽ nộp phí trước bạ với mức bằng 50% phí trước bạ lần đầu của ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Tuy nhiên, phí trước bạ nộp từ lần thứ hai trở đi của ô tô điện sẽ là 2%, bằng với mức thu từ lần thứ 2 của ô tô chạy xăng, dầu và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Bãi bỏ Nghị định số 140/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 10/10/2016 và Nghị định số 20/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 21/02/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5378

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND10-15012022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Lệ phí trước bạ

blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment
blue-check Sáp nhập đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không được miễn LPTB English attachment
blue-check Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy
blue-check Cho thuê lại đất nông nghiệp không được miễn LPTB
blue-check Hợp nhất doanh nghiệp, trường hợp nào phải chịu LPTB?
blue-check Từ 10/7/2016, đổi tên công ty đồng thời thay đổi cổ đông vẫn được miễn LPTB English attachment