LuatVietnam

blue-check Quy định mới về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với ngân hàng English attachment

Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (24 trang)
Posted: 4/8/2021 12:49:01 PM | Latest updated: 31/8/2021 2:25:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5269 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về phân loại nợ tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Điều 12 Thông tư này, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với từng nhóm khách hàng không có thay đổi, cụ thể vẫn áp dụng các mức 0%, 5%, 20%, 50%, 100% tương ứng với các nhóm từ 1 đến 5.

Tuy nhiên, quy định mới tại Điều 8 Thông tư này yêu cầu các ngân hàng phải tự phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo định kỳ mỗi tháng một lần, thay vì trước đó là mỗi quý một lần.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNNstatus1 ngày 21/01/2013 và Thông tư số 09/2014/TT-NHNNstatus1 ngày 18/3/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5269

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT11_30072021NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Vay vốn

blue-check Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Về việc giảm 2% lãi suất cho vay VND
blue-check Cần biết về điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm
blue-check Bán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước giải đáp về chính sách hỗ trợ 2% lãi vay
blue-check Các app cho vay nặng lãi sẽ bị rà soát và gỡ bỏ
blue-check Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh English attachment
blue-check [Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp
blue-check Các phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment
blue-check Điều kiện và hạn mức cho vay vốn đối với trường mầm non dân lập bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi English attachment
blue-check HSSV khó khăn sẽ được cho vay đến 10 triệu đồng để mua dụng cụ học trực tuyến English attachment
blue-check Điều kiện vay vốn mua dụng cụ học online
blue-check Từ 19/5/2022, học sinh sinh viên nghèo được cho vay ưu đãi đến 4 triệu/tháng English attachment
blue-check Thủ tục phê duyệt cho doanh nghiệp nhà nước tự vay nước ngoài (để thực hiện dự án)
blue-check Đã bỏ điều kiện về quyết toán thuế khi xin vay vốn trả lương ngừng việc
blue-check Giai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2022 vẫn 4,8%/năm English attachment