LuatVietnam

blue-check Quy định mới về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiEnglish attachment

Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 20/10/2015 (59 trang)
Posted: 18/8/2021 11:03:44 AM | Latest updated: 29/7/2022 9:07:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5288 | Vietlaw: 526
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn chi tiết về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; mẫu hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo Thông tư này, nhà đầu tư chỉ "trúng thầu" làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và điểm a, b khoản 4 Điều 56 Nghị định 25/2020/NĐ-CPstatus2 .

Tiêu chí xét duyệt trúng thầu (tổng 100 điểm) bao gồm: năng lực tài chính (từ 20 - 30 điểm); giải pháp quy hoạch, kiến trúc (15 - 25 điểm); đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (10 - 20 điểm); kinh nghiệm (5 -1 5 điểm); tiến độ (5 - 10 điểm).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 20/2016/TT-BXDstatus1 ngày 30/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5288

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT09-16082021BXD-E-.docx[EN].pdf

Dòng thời gian

Nhà ở xã hội

blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi chủ đầu tư sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư
blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư
blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội
blue-check Dự án cải tạo chung cư không bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội
blue-check Vướng mắc chính sách miễn giảm thuế cho dự án nhà ở xã hội, cần liên hệ với Bộ Tài chính
blue-check Dự án nhà ở thương mại dưới 2ha được miễn trích 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội
blue-check Về điều kiện cho phép UBND cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu
blue-check Về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư của dự án nhà ở xã hội
blue-check Căn hộ thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội cũng được miễn tiền sử dụng đất