LuatVietnam

blue-check Quy định mới về đăng ký cư trú English attachment

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú (11 trang)
Posted: 30/6/2021 10:57:37 AM | Latest updated: 20/8/2021 2:35:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5237 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật cư trú 2020 về:

1. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển.

2. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

3. Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân.

4. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú.

5. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

6. Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Theo đó, đối với người không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì phải khai báo ngay với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại để được cấp giấy xác nhận thông tin cư trú.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký cư trú có thể sử dụng một trong các loại quy định tại Điều 5 Thông tư này, như: sổ đỏ, sổ hồng, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán nhà ở, giấy nhận tặng cho, thừa kế nhà ở, giấy xác nhận không có tranh chấp nhà đất...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 18/4/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5237

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND62_29062021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Hộ tịch

blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú
blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment
blue-check Quy định mới về đăng ký cư trú English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Người thuê nhà phải đảm bảo một diện tích tối thiểu mới được đăng ký (hộ khẩu) thường trú
blue-check Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú English attachment
blue-check 16 biểu mẫu mới về đăng ký cư trú
blue-check Quy định mới về cấp, đổi thẻ căn cước English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân
blue-check Người chuyển đổi giới tính có được sửa lại "giới tính" trong khai sinh?
blue-check Mất bản chính giấy khai sinh, có được cấp lại?