LuatVietnam

blue-check Quy định mới về chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ English attachment

Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (29 trang)
Posted: 9/2/2022 8:22:43 AM | Latest updated: 3/7/2022 11:52:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5388 | Vietlaw: 567
LuatVietnam

Thông tư thay mới toàn bộ các quy định về chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, áp dụng kể từ ngày 1/3/2022.

So với quy định hiện hành, mức bồi thường, trợ cấp TNLĐ tại Thông tư này không có tăng/giảm. Chi tiết xem Bảng tính mức bồi thường, trợ cấp TNLĐ đính kèm tại Phụ lục I.

Tuy nhiên, mức lương làm căn cứ tính mức bồi thường, trợ cấp TNLĐ sẽ bao gồm cả các khoản bổ sung khác có thỏa thuận trong HĐLĐ.

Ngoài ra, Thông tư mới quy định rõ, trường hợp người bị TNLĐ đồng thời giao kết hợp đồng với nhiều Công ty thì đơn vị nơi phân công công việc dẫn đến TNLĐ sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ TNLĐ.

Hoặc trường hợp người lao động đồng thời giao kết hợp đồng với nhiều Công ty và bị tai nạn trên đường di chuyển từ Công ty này đến Công ty kia thì đơn vị nơi người lao động đang định đến làm việc sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ TNLĐ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 02/02/2015 và Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 20/9/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5388

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT28-28122021BLDTBXH[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

An toàn lao động

blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần khẩn trương đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề năm 2022
blue-check Năm 2022, 100% doanh nghiệp tại Tp. Hà Nội phải lập kế hoạch chống dịch cho người lao động
blue-check Sẽ bổ sung các biện pháp phòng chống dịch vào nội dung huấn luyện ATLĐ năm 2022
blue-check Công thức tính tần suất TNLĐ làm căn cứ giảm mức phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động
blue-check Quy định mới về chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ English attachment
blue-check Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 phải nộp trước 11/1/2022
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh khí phải tổ chức huấn luyện ATLĐ định kỳ hàng năm
blue-check Quy trình kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp từ 1/1/2022
blue-check [TP. HCM] Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật ATVSLĐ
blue-check 07 nhiệm vụ được giao cho công đoàn tại doanh nghiệp trước Tết Nguyên đán 2022