LuatVietnam

blue-check Quy định khung về xử phạt vi phạm hành chính kể từ 1/1/2022 English attachment

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (261 trang)
Posted: 28/12/2021 2:21:43 PM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5367 | Vietlaw: 568
LuatVietnam

Nghị định ban hành mới các quy định liên quan đến đối tượng bị xử phạt hành chính, nguyên tắc xác định hành vi vi phạm, biện pháp xử phạt, nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền, các biện pháp khắc phục hậu quả và biểu mẫu xử phạt hành chính.

Theo Điều 3 Nghị định này, đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh... nếu thực hiện hành vi vi phạm trong phạm vi và thời hạn được sự ủy quyền của doanh nghiệp hoặc theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công của doanh nghiệp thì doanh nghiệp là đối tượng bị xử phạt.

Ngược lại, nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh... thực hiện hành vi vi phạm không thuộc phạm vi và thời hạn được sự ủy quyền của doanh nghiệp hoặc không theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công của doanh nghiệp thì chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh là đối tượng bị xử phạt.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 18/8/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5367

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND118-23122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính về du lịch, thể thao, quyền tác giả và quảng cáo English attachment