LuatVietnam

blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (354 trang)
Posted: 12/1/2022 9:54:38 AM | Latest updated: 28/6/2022 7:06:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5375 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 về các nội dung sau:

- Kế hoạch, biện pháp bảo vệ các loại môi trường nước, đất, không khí...

- Phân vùng môi trường, phân loại dự án gây ô nhiễm môi trường;

- Trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án đầu tư;

- Cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường đối với các dự án đầu tư trước khi đi vào vận hành thử nghiệm;

- Các dự án đầu tư được miễn đăng ký môi trường;

- Điều kiện bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản;

- Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, phá dỡ tàu biển;

- Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

- Lộ trình áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;

- Yêu cầu chung về quản lý, xử lý chất thải, nước thải, ký quỹ bảo vệ môi trường;

- Trách nhiệm, lộ trình buộc tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu;

...

Theo đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo lộ trình sau đây: từ 1/1/2024 với bao bì và các sản phẩm ắc quy, pin; dầu nhớt, săm lốp; từ 1/1/2025 với sản phẩm điện, điện tử và từ 1/1/2027 với phương tiện giao thông.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị định đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định sau: Nghị định số 201/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 27/11/2013; Nghị định số 67/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 14/5/2018; Nghị định số 23/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 24/02/2020 và Nghị định số 82/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 12/11/2019.

Các văn bản sau đây được bãi bỏ: Quyết định số 16/2015/QĐ-TTgstatus1 ngày 22/5/2015; Nghị định số 03/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 06/01/2015; Nghị định số 18/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 14/02/2015; Nghị định số 19/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 14/02/2015; Nghị định số 38/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 24/4/2015; Nghị định số 127/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 31/12/2014; Nghị định số 40/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 13/5/2019; Nghị định số 54/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 21/5/2021; Điều 4, Điều 24 và khoản 3 Điều 45 Nghị định số 80/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 06/8/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

stop-check 155/2016/NĐ-CPMức phạt mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường English attachment

Thông tin

Hiệu lực 10-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5375

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND08-10012022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment