LuatVietnam

blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment

Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/2/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (22 trang)
Posted: 18/2/2022 7:41:21 AM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5395 | Vietlaw: 554
LuatVietnam

Thông tư thay mới Quy chế kiểm tra các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, áp dụng kể từ 1/4/2022.

Theo đó, đối với doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung sau đây thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề:

- Tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký, tình hình góp vốn pháp định, tổng vốn đầu tư đã thực hiện;

- Tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện các cam kết, việc đáp ứng điều kiện đầu tư; điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư; việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước;

- Việc tuân thủ quy định pháp luật về lao động, quản lý ngoại hối, môi trường, đất đai, xây dựng, PCCC,...;

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (giá trị tài sản góp vốn của các bên; việc sử dụng đúng mục đích máy móc, thiết bị, vật tư khẩu miễn thuế; các giao dịch với công ty mẹ hoặc công ty liên kết; tình hình vay nợ, trích lập dự phòng, khấu hao tài sản...);

- Các nội dung khác liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư (chấp hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, chế độ báo cáo,...).

Phương thức kiểm tra có thể áp dụng bao gồm: kiểm tra trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; kiểm tra qua thông tin trên các báo cáo hoặc tổ chức đoàn kiểm tra.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022 và thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐTstatus1 ngày 30/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5395

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT02-14022022BKHDT[EN].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư nước ngoài

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment