LuatVietnam

blue-check Quy chế cấp C/O mẫu RCEP English attachment

Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/2/2022 của Bộ Công thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (267 trang)
Posted: 22/2/2022 10:36:42 AM | Latest updated: 4/8/2022 11:07:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5395 | Vietlaw: 550
LuatVietnam

Thông tư ban hành Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), bao gồm các Phụ lục:

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.

- Phụ lục II: Danh mục thông tin tối thiểu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Phụ lục III: Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O.

- Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa áp dụng khác biệt thuế có điều kiện.

Theo đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên Hiệp định RCEP sẽ được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế khi có C/O được cấp theo quy định tại Thông tư này.

Ngược lại, đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên Hiệp định RCEP, sẽ được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế khi có một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: C/O được cấp bởi cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 21, Điều 22 hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5395

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT05-18022022BCT[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Thay đổi cách ghi tên nước trên C/O do Thổ Nhĩ Kỳ cấp English attachment
blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá