LuatVietnam

blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment

Công văn số 2333/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu (2 trang)
Posted: 20/6/2022 7:58:36 AM | Latest updated: 28/6/2022 4:42:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC, đối với máy móc nhập khẩu có kèm phần mềm điều khiển, vận hành thì phải cộng cả trị giá phần mềm đó vào trị giá tính thuế.

Theo Công văn này, trường hợp trị giá phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu có bao gồm phí bản quyền và được sử dụng để cài đặt cho nhiều động cơ, máy móc thiết bị thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp phân bổ trị giá quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 để khai báo trị giá phần mềm nhập khẩu và phải đảm bảo nguyên tắc phân bổ hết trị giá phần mềm đó cho các động cơ được cài đặt.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 , có 4 phương pháp phân bổ trị giá hải quan bao gồm: (1) phân bổ theo số lượng; (2) phân bổ theo trọng lượng; (3) phân bổ theo thể tích; (4) phân bổ theo trị giá hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2333-15062022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
light-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?
blue-check Quy chế bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Tiết học hành nghề kế toán và đại lý thuế không thể bù trừ cho nhau