LuatVietnam

blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment

Công văn số 37635/CTHN-TTHT ngày 1/10/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế của chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính (7 trang)
Posted: 14/10/2021 1:57:00 PM | Latest updated: 8/11/2021 3:36:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5317 | Vietlaw: 536
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTCstatus2 , các chi nhánh ngoài tỉnh sẽ phải tự nộp hồ sơ khai phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với thuế GTGT, thuế TNDN, được kê khai tập trung tại trụ sở chính nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc đồng thời không phát sinh hoạt động bán hàng. Nếu phát sinh bán hàng và có doanh thu, chi nhánh phải tự nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 ).

Về thuế nhà thầu, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC, chi nhánh phải chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trong các trường hợp sau:

- Mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu/hợp đồng thầu phụ;

- Mua hàng hóa theo hình thức XNK tại chỗ hoặc theo các điều khoản incoterms;

- Phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5317

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV37635-01102021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment
blue-check Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu vẫn phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Liên danh với Việt Nam bán hàng theo điều khoản Incoterms vẫn phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều khoản Incoterms
blue-check Thuê lắp đặt khi nhập khẩu máy móc phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Thuế nhà thầu sẽ phải quyết toán khi kết thúc hợp đồng
blue-check Dịch vụ giao nhận, kho vận chịu thuế nhà thầu thế nào?