LuatVietnam

blue-check Những lưu ý khi đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quyết định sáp nhập ở nước ngoài English attachment

Công văn số 291/ĐKKD-NV ngày 2/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (1 trang)
Posted: 25/5/2022 2:18:49 PM | Latest updated: 1/6/2022 8:53:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5459 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH theo quyết định sáp nhập công ty tại nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết vẫn căn cứ quy định về hồ sơ, thủ tục tại khoản 7 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP để giải quyết.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trong quá trình làm thủ tục, doanh nghiệp có thể sẽ phải báo cáo cho Phòng ĐKKD các thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp, bao gồm cả thông tin về áp dụng pháp luật nước ngoài đối với việc chuyển giao, kế thừa quyền, nghĩa vụ của thành viên Công ty bị sáp nhập sang Công ty nhận sáp nhập.

Ngoài ra, doanh nghiệp đồng thời phải cam kết giao dịch nêu trên đã được thực hiện hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật nước ngoài; các bên liên quan chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin cung cấp và sẽ không có khiếu nại liên quan đến việc đăng ký thay đổi thành viên công ty tại Việt Nam.

Đối với các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài sử dụng trong quá trình làm thủ tục thay đổi thành viên công ty, việc chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5459

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV291-02122021BKHDT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment