LuatVietnam

blue-check Những điểm mới về sử dụng HĐĐT theo Thông tư 78/2021/TT-BTC English attachment

Công văn số 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 của Tổng cục Thuế về giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ (17 trang)
Posted: 4/11/2021 9:14:52 AM | Latest updated: 23/5/2022 6:24:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5326 | Vietlaw: 536
LuatVietnam

Dưới đây là các nội dung mới quan trọng liên quan đến hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Thông tư 78/2021/TT-BTC đã được Tổng cục Thuế rà soát:

1. Bổ sung điều kiện ủy nhiệm lập HĐĐT (Điều 3 Thông tư 78). Theo đó, doanh nghiệp chỉ được ủy nhiệm lập HĐĐT cho các bên có quan hệ liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và phải đăng ký/thông báo với cơ quan thuế thông tin ủy nhiệm.

2. Điều chỉnh ký hiệu hóa đơn (Điều 4 Thông tư 78). Theo đó, ký tự đầu tiên của ký hiệu hóa đơn sẽ là chữ C hoặc K dùng để phân biệt hóa đơn có mã (chữ C) với không có mã (chữ K) của cơ quan thuế.

3. Hướng dẫn rõ thủ tục chuyển đổi HĐĐT từ không có mã sang có mã của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư 78). Theo đó, khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi thông tin hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

4. Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế bắt buộc chuyển sang áp dụng HĐĐT có mã trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo và sau ít nhất 12 tháng mới được đăng ký dùng lại hóa đơn không có mã.

5. Nếu sử dụng HĐĐT không có mã, sau khi chuyển hóa đơn cho người mua, người bán phải đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đó đến cơ quan thuế trong cùng một ngày.

6. Việc xử lý hóa đơn sai sót có phân biệt như sau: nếu sửa lần đầu thì thực hiện theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , nếu sửa từ lần thứ hai trở đi (tức đã sửa lần đầu vẫn còn sai sót) phải thực hiện theo Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

7. Bổ sung điều kiện sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền (Điều 8 Thông tư 78). Theo đó, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền phải áp dụng loại có mã của cơ quan thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5326

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4144-28102021TCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới