LuatVietnam

blue-check Những chính sách ưu đãi hiện hành dành cho dự án thuộc lĩnh vực môi trường English attachment

Công văn số 12338/BTC-CST ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn, áp dụng quy định pháp luật (4 trang)
Posted: 3/11/2021 7:38:44 AM | Latest updated: 15/11/2021 4:07:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5333 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, pháp luật thuế hiện hành đang áp dụng ưu đãi ở mức cao nhất cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, rác thải, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch...), chẳng hạn:

- Được hưởng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (Điều 13, Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12status2 )

- Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Điều 9, Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 );

- Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ, miễn thuế nhập khẩu vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được... (khoản 11, 13 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 );

- Ưu đãi tiền thuê đất (Nghị định 46/2014/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 135/2016/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 123/2017/NĐ-CPstatus2 );

- Vay vốn ưu đãi tại các ngân hàng (Nghị định 32/2017/NĐ-CPstatus2 );

- Hưởng chính sách trợ giá, trợ cước vậ chuyển đối với sản phẩm thân thiện môi trường (Điều 141 Luật BVMT số 55/2014/QH13status1 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5333

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV12338-28102021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Môi trường

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Thủ tục cấp, đổi giấy phép môi trường tại Hà Nội kể từ 25/3/2022
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Biểu phí cấp các loại giấy phép về môi trường kể từ 11/1/2022
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường English attachment
blue-check Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm tiêu thụ các chất HCFC English attachment
blue-check Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký hoặc xin phép sử dụng
blue-check Bãi bỏ thủ tục thẩm định báo cáo tác động môi trường các dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt
blue-check [TP. HCM] Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp kể từ 1/1/2022
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị đưa dịch vụ vệ sinh, thoát nước vào diện không chịu thuế GTGT
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment