VietlawOnline

Những ai được hưởng chế độ tử tuất khi người lao động qua đời?

Cập nhật 17/6/2022 | Đăng tải: LVN.5486

hoi Bạn đọc
Bác tôi Trần Văn Uyên, sinh ngày 04.11.1965 tại Thái Bình, nơi đăng ký thường trú: Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai Số CMND: 272178*** cấp ngày 22.9.2007.
Bác tôi mất ngày 27.08.2012 do tai nạn lao động tại công trường - có biên bản điều tra tai nạn lao động chết người do Đoàn Điều tra Tai nạn Lao động TP. Hồ Chí Minh lập ngày 19.11.2012.
Nơi làm việc của bác tôi tại Công ty Cổ phần Lilama 45.1 khoảng 22 năm (hợp đồng lao động không xác định thời hạn) - địa chỉ trụ sở chính 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Bác tôi không có vợ, con. Ông, bà tôi cũng đã mất. Như vậy cho tôi hỏi, mẹ tôi và các anh chị em ruột khác của bác có được quyền thừa kế khoản bảo hiểm của bác không?
Nếu được thì gia đình tôi cần làm những thủ tục gì? liên hệ với cơ quan nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: Trường hợp ông Uyên đang tham gia BHXH, chết do tai nạn lao động vào ngày 27.8.2012 thì được giải quyết chế độ BHXH theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29.6.2006.

Căn cứ khoản 7, Điều 3 Luật BHXH quy định “Thân nhân là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia bảo hiểm xã hội; người khác mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng”.

Căn cứ Điều 63, Luật BHXH quy định người lao động đang đóng BHXH sau khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

Căn cứ Điều 47, Điều 64, Điều 65 Luật BHXH, thân nhân người đang tham gia BHXH chết do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động bằng ba mươi sáu tháng lương tối thiểu chung và được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

Tháng 4.2013, Công ty Cổ phần Lilama 45.1 nộp hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân ông Trần Văn Uyên.

Tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HSB) khai bố mẹ đẻ ông Uyên đã chết, không còn các thân nhân khác theo Luật BHXH. Vì vậy, ngày 18.4.2013, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 168/QĐ-BHXH và thực hiện chi trả trợ cấp mai táng đối với người đã lo mai táng (bà Trần Thị Dung, là em của ông Uyên).

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chỉ được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm BHXH, không phân biệt BHXH bắt buộc hay tự nguyện
otvet Tiền lương có được ưu tiên thanh toán khi công ty bị phá sản?
otvet Cách tính trợ cấp mất việc
otvet Có được sa thải nhân viên vì từ chối đi công tác xa?
otvet Lao động cao tuổi vẫn phải đóng BHXH nếu chưa đủ điều kiện hưởng hưu
otvet Công ty có được quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên?
otvet Tiền lương của lao động hưu trí được trả thêm khoản đóng BHXH
otvet Lương đóng BHXH bị khống chế mức trần (không quá 20 lần lương cơ sở)
otvet BHXH một lần chỉ được rút sau 1 năm nghỉ việc
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ dừng tăng khi đủ 62 tuổi (với nam) và 60 tuổi (với nữ)
otvet Cần đóng BHXH đủ 35 năm (với nam) và 30 năm (với nữ) nếu muốn có lương hưu tối đa
otvet Công tác tại vùng khó khăn vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được hưởng hưu
otvet Giám sát trưởng công trình có bị giới hạn tuổi tối đa?
otvet Có được ép nhân viên nghỉ việc do công ty gặp khó khăn tài chính?
otvet Cách phân biệt viên chức với lao động hợp đồng
otvet Chồng có được nghỉ hưởng BHXH khi vợ sảy thai?
otvet Chưa quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức
otvet Tiền thưởng hiệu suất công việc có phải chịu thuế TNCN?
otvet Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Tuổi nghỉ hưu từ năm 2022