LuatVietnam

blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment

Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (25 trang)
Posted: 6/1/2022 7:41:16 AM | Latest updated: 23/3/2022 9:54:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5373 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Nghị định bổ sung quy định xử phạt kể từ 1/1/2022 đối với nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, ngoại hối, chẳng hạn:

- Thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch ngân hàng khi chưa được NHNN chấp thuận, phạt từ 200 - 250 triệu.

- Thực hiện hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khi chưa được NHNN chấp thuận, phạt từ 200 - 250 triệu.

- Góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng không đúng quy định, phạt từ 200 - 250 triệu.

- Vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa, phạt từ 10 - 15 triệu.

- Không ban hành khung lãi suất cho vay tiêu dùng trong từng thời kỳ, phạt từ 10 - 15 triệu.

- Vi phạm quy định về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ cho vay tài chính, phạt từ 10 - 15 triệu.

- Làm đại lý đổi ngoại tệ đồng thời cho 02 ngân hàng trở lên không đúng quy định và tái phạm, phạt từ 80 - 100 triệu.

- Mở, đóng, sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không đúng quy định trong trường hợp tái phạm, phạt từ 100 - 150 triệu.

- Không phân loại hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, phạt từ 150 - 200 triệu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5373

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND143-31122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment