LuatVietnam

blue-check Nhiều điểm mới về ghi nhãn hàng hóa từ 15/2/2022 English attachment

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (22 trang)
Posted: 10/12/2021 1:29:44 PM | Latest updated: 22/6/2022 3:41:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5352 | Vietlaw: 541
LuatVietnam

Một trong những điểm mới của Nghị định này là không quản lý việc ghi nhãn đối với hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan để tái xuất sang nước thứ ba (khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, sẽ quản lý việc ghi nhãn của hàng hóa xuất khẩu, theo đó, ngoài tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, việc ghi nhãn hàng xuất khẩu còn phải tuân thủ khoản 7 Điều 1 Nghị định này (về ghi xuất xứ) và khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 (về các nội dung bắt buộc).

Đối với hàng nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam, trên nhãn gốc bắt buộc phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau (có thể bằng tiếng nước ngoài) tại thời điểm thông quan: tên hàng, xuất xứ, tên của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở chịu trách nhiệm về hàng hóa (khoản 5 Điều 1).

Trường hợp không xác định được xuất xứ thi xuất xứ hàng hóa được ghi theo nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng (khoản 5 Điều 1).

Thay mới các Phụ lục:

- Phụ lục I. Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện nhãn tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa

- Phụ lục IV. Cách ghi thành phần, định lượng trên nhãn hàng hóa

- Phụ lục V. Cách ghi khác về thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn của hàng hóa

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Các nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm tuân thủ đúng Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 đã sản xuất, in ấn trước ngày 15/2/2022 thì được tiếp tục sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày 15/2/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5352

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND111-09122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP