LuatVietnam

blue-check Nhập khẩu nguyên liệu SXXK từ DNCX cũng được miễn thuế English attachment

Công văn số 7074/TXNK-CST ngày 15/9/2021 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu (3 trang)
Posted: 17/9/2021 8:50:23 AM | Latest updated: 1/10/2021 3:08:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5301 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Trường hợp doanh nghiệp nội địa "nhập khẩu tại chỗ" nguyên liệu để SXXK, nếu là nguyên liệu mua từ DNCX hoặc mua của nước ngoài và được chỉ định nhận từ DNCX, đồng thời đáp ứng điều kiện tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu và miễn thuế GTGT. Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu được khai mã loại hình E31- nhập nguyên liệu SXXK.

Tuy nhiên, nếu nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ này là mua của nước ngoài và được chỉ định nhận từ doanh nghiệp nội địa khác tại Việt Nam thì không được miễn thuế. Doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai theo mã loại hình A11 (nhập kinh doanh) hoặc A12 (nhập kinh doanh sản xuất) và phải nộp thuế. Sau khi xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế theo Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5301

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV7074-15092021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment
blue-check Hướng dẫn áp dụng bảng mã mới về loại hình XNK
blue-check Doanh nghiệp nên điều chỉnh phương án XNK hàng hóa với Trung Quốc để giảm ùn tắc
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm thủ tục hải quan
blue-check Gia công xuất khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế nguyên liệu nếu có văn bản chỉ định giao hàng