LuatVietnam

blue-check Nhãn phụ có thể gắn sau thông quan English attachment

Công văn số 3631/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu (1 trang)
Posted: 21/7/2021 12:45:24 PM | Latest updated: 30/7/2021 3:11:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5254 | Vietlaw: 525
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 , đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam nếu trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ thông tin bắt buộc thì phải gắn nhãn phụ.

Tuy nhiên, việc ghi nhãn phụ có thể thực hiện sau khi thông quan, chỉ cần trước khi đưa ra lưu thông (khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 ).

Riêng với hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra việc ghi nhãn gốc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 , đồng thời đối chiếu, kiểm tra thông tin trên nhãn với thông tin trên tờ khai nhập khẩu để xác định sự phù hợp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5254

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3631_19072021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment
blue-check Hướng dẫn áp dụng bảng mã mới về loại hình XNK
blue-check Doanh nghiệp nên điều chỉnh phương án XNK hàng hóa với Trung Quốc để giảm ùn tắc
blue-check Hàng xuất khẩu cho DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm thủ tục hải quan