LuatVietnam

blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment

Công văn số 1014/BXD-HĐXD ngày 29/3/2022 của Bộ Xây dựng về hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (1 trang)
Posted: 15/4/2022 3:34:20 PM | Latest updated: 19/4/2022 2:19:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5434 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, việc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty BĐS tại Việt Nam sẽ được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, công ty BĐS có vốn góp nước ngoài phải bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS khi tham gia kinh doanh tại Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5434

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1014-29032022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh báo cáo tình hình tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp FDI
blue-check Hàng nhập để bán của doanh nghiệp FDI phải khai mã theo mã A41
blue-check Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Nhà đầu tư nước ngoài có được mua vốn góp trong công ty BĐS tại Việt Nam? English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu của doanh nghiệp FDI bán sang nước thứ ba có được hoàn lại thuế? English attachment
blue-check Quy chế mới về kiểm tra các doanh nghiệp, dự án FDI từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... (2022) English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh của Chính phủ trong năm 2022 English attachment
blue-check Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Phí chuyển tiền có được tính vào vốn góp? English attachment
blue-check Những lưu ý khi đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quyết định sáp nhập ở nước ngoài English attachment