LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá giữa các ngân hàng English attachment

Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (3 trang)
Posted: 2/8/2021 7:33:02 AM | Latest updated: 5/8/2021 12:54:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5263 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Thông tư quy định về nguyên tắc mua bán và việc ký kết thỏa thuận mua bán giấy tờ có giá (gồm: kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu) giữa các ngân hàng ở trong nước.

Tuy nhiên, không áp dụng với các hoạt động sau:

- Mua, bán giấy tờ có giá của các ngân hàng nước ngoài trên thị trường quốc tế;

- Mua, bán trái phiếu do ngân hàng phát hành được Chính phủ bảo lãnh;

- Phát hành giấy tờ có giá trong nước của ngân hàng nước ngoài; mua lại và hoán đổi trái phiếu do ngân hàng phát hành;

- Mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các ngân hàng nước ngoài;

- Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản bảo đảm. Việc chuyển quyền sở hữu này thực hiện theo pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Theo Điều 3 Thông tư này, giao dịch mua bán giấy tờ có giá giữa các ngân hàng ở trong nước phải thỏa thuận bằng đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua bán phải chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2021 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNNstatus2 ngày 31/3/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5263

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT12_30072021NHNN[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment