LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment

Công văn số 151/CTPN-KT ngày 23/5/2022 của Bộ Công thương về thông báo cấp phát giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (1 trang)
Posted: 27/5/2022 9:12:58 AM | Latest updated: 16/6/2022 2:22:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Cục Công tác phía Nam (Bộ Công thương) thông báo từ ngày 24/5/2022 sẽ cấp miễn phí tất cả các loại form C/O cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 552/VP-KT ngày 19/5/2022.

Tuy nhiên, việc cấp form C/O miễn phí (không thu tiền) được căn cứ theo nguyên tắc và tiêu chí sau:

- Với mỗi chủng loại form C/O, doanh nghiệp chỉ đăng ký nhận mới sau khi đã sử dụng hết số lượng C/O cũ;

- Số lượng form được cấp theo từng chu kỳ 07 ngày căn cứ theo số lượng đăng ký dựa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo khi đăng ký cấp C/O;

- Khi đến nhận form C/O, doanh nghiệp phải nộp kèm theo Công văn ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ, MST của doanh nghiệp; chủng loại, số lượng từng form sẽ dùng trong chu kỳ 07 ngày.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV151-23052022BCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP