LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Anh English attachment

Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại (6 trang)
Posted: 2/11/2021 8:15:41 AM | Latest updated: 12/11/2021 3:44:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5324 | Vietlaw: 537
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn về việc điều tra và nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ song phương đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Theo đó, đối với biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, Bộ Công thương chỉ xem xét áp dụng khi có hành vi bán phá giá/hoặc trợ cấp và mức thuế chống bán phá giá/ chống trợ cấp sẽ thấp hơn biên độ bán phá giá/mức trợ cấp.

Đối với biện pháp tự vệ song phương, khi áp dụng sẽ tuân thủ nguyên tắc sau đây:

(i) tại cùng một thời điểm, không áp dụng đồng thời biện pháp tự vệ song phương và biện pháp tự vệ theo quy định tại Điều XIX Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan 1994 đối với cùng một hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định UKVFTA.

(ii) Không được áp dụng biện pháp tự vệ song phương ngoài giai đoạn chuyển tiếp (từ 1/1/2021 - 31/12/2030), trừ trường hợp có sự thống nhất với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5324

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT14-29102021BCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía đến 21/7/2022 English attachment
blue-check Đính chính mô tả hàng hóa của Sợi polyester bị áp thuế chống bán phá giá
blue-check Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ English attachment
blue-check Kiến nghị sửa lại mã số HS của sợi polyester chịu thuế chống bán phá giá
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia
blue-check Gia hạn rà soát thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa đến 24/6/2022
blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment