LuatVietnam

blue-check Nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK có được miễn thuế? English attachment

Công văn số 3487/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu (2 trang)
Posted: 21/7/2021 10:47:15 AM | Latest updated: 26/7/2021 8:24:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5255 | Vietlaw: 519
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, tùy trường hợp, hàng hóa nhập khẩu (NK) tại chỗ để sản xuất xuất khẩu (SXXK) sẽ được miễn hoặc phải nộp thuế NK.

Theo đó, đối với hàng NK tại chỗ là hàng doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua từ DNCX hoặc được giao từ DNCX theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì được đăng ký tờ khai NK loại hình E31 (NSXXK) và được miễn thuế NK, thuế GTGT theo quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận hàng từ doanh nghiệp nội địa khác theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì phải mở tờ khai NK loại hình A11 (kinh doanh) hoặc A12 (kinh doanh sản xuất) và phải nộp thuế NK trước, xin hoàn sau (khi đưa vào SXXK và xuất khẩu sản phẩm) theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5255

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3487_12072021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11
blue-check Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ
blue-check Cà phê xuất khẩu sẽ phải đóng tiền niên liễm
blue-check Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu English attachment
blue-check Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép English attachment