LuatVietnam

blue-check Người Việt Nam được cử ra nước ngoài làm việc chịu thuế ra sao? English attachment

Công văn số 27134/CTHN-TTHT ngày 14/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN (3 trang)
Posted: 20/7/2021 2:57:01 PM | Latest updated: 26/7/2021 8:23:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5255 | Vietlaw: 519
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , đối với người lao động đăng ký thường trú tại Việt Nam nhưng được cử ra nước ngoài làm việc và có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm, nếu không chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác thì vẫn được xem là cá nhân cư trú tại Việt Nam và người này phải khai nộp thuế TNCN trên toàn bộ tiền lương ở Việt Nam và nước ngoài theo biểu lũy tiến.

Ngược lại, nếu có minh chứng là đối tượng cư trú của nước khác thì người này được xem là cá nhân không cư trú tại Việt Nam và có trách nhiệm nộp thuế trên phần tiền lương phát sinh tại Việt Nam theo thuế suất 20%.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác có thể căn cứ vào giấy chứng nhận cư trú hoặc hộ chiếu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5255

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV27134_14072021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài

blue-check Người nước ngoài nếu làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày phải nộp thuế đến 20% English attachment
blue-check Kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài vẫn xác định theo năm Dương lịch English attachment
blue-check Tiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%
blue-check Người nước ngoài sang Việt Nam khảo sát thị trường có phải nộp thuế TNCN? English attachment
blue-check Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày English attachment
blue-check Lương ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 quy đổi theo tỷ giá 23.112 đồng/USD
blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022
blue-check Lao động người nước ngoài cũng được hướng gói hỗ trợ tiền thuê nhà (khoảng 17 - 34 USD)
blue-check Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài đến làm việc và đầu tư tại TP. HCM
blue-check Căn cứ xác định chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài trong gói thầu xây dựng English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép lao động và đăng ký nội quy tại Ban Quản lý KCX TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý lao động nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam trên 100 triệu/năm, người nước ngoài phải nộp thuế English attachment
blue-check Người nước ngoài khai thuế TNCN tại Việt Nam như thế nào English attachment
blue-check Những lưu ý khi nộp hồ sơ hưởng BHXH đối với lao động nước ngoài English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thuê lao động nước ngoài tại TP. HCM từ 28/1/2022
blue-check TP. HCM sẽ giám sát việc phòng dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn
blue-check [TP. HCM] Báo cáo tình hình người nước ngoài nhập cảnh năm 2021 phải nộp trước 20/1/2022
blue-check Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2022: 23.134 đồng/USD English attachment
blue-check Học phí cho con của người nước ngoài chỉ được hạch toán nếu có thỏa thuận rõ trong HĐLĐ