LuatVietnam

blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment

Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7/3/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 (11 trang)
Posted: 14/3/2022 2:08:25 PM | Latest updated: 1/4/2022 11:36:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5411 | Vietlaw: 554
Căn cứ ban hành

blue-check 159/2020/NĐ-CP - Quy chế bổ nhiệm các chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước từ 31/12/2020 English attachment

blue-check 138/2020/NĐ-CP - Quy chế thi tuyển và bổ nhiệm công chức

blue-check 126/2020/NĐ-CP - Quy định chung về chính sách và khai nộp thuế từ 5/12/2020 English attachment

blue-check 115/2020/NĐ-CP - Quy chế tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức Nhà nước

blue-check 112/2020/NĐ-CP - Quy chế xử lý kỷ luật công chức và viên chức Nhà nước

blue-check 104/2020/NĐ-CP - Điều chỉnh các chức danh, chức vụ được phép kéo dài tuổi hưu

blue-check 90/2020/NĐ-CP - Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức

red-check 53/2015/NĐ-CP - Cho phép kéo dài tuổi hưu thêm 05 năm đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước English attachment

blue-check 46/2010/NĐ-CP - Quy định về chế độ thôi việc nghỉ hưu đối với công chức Nhà nước English attachment

LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế, sửa đổi các Nghị định nhằm gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022.

Ngoài ra, dự kiến sẽ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý (thay thế các Nghị định số 53/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 29 tháng 5 năm 2015 và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức); Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5411

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ25-07032022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý Nhà nước

blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021
blue-check Thay mới Quy chế kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc
blue-check Bãi bỏ 15 VBPL về chứng nhận xuất xứ, giấy phép lao động và quảng cáo
blue-check Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh English attachment
blue-check TP. HCM chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian giãn cách
blue-check Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment
blue-check Danh mục các Luật, Nghị định, Thông tư cần thiết sửa đổi
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2020 English attachment
blue-check Nghị định và Thông tư có cần được giải thích?
blue-check Bộ Tư pháp giải thích về tính cấp thiết của việc ban hành văn bản theo trình tự rút gọn