LuatVietnam

blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment

Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (6 trang)
Posted: 19/11/2021 7:27:18 AM | Latest updated: 12/4/2022 10:06:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5340 | Vietlaw: 540
LuatVietnam

Một trong những điểm mới đáng lưu ý tại Thông tư này là chỉ cho phép các ngân hàng được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu (của kỳ phân loại gần nhất) dưới 3% (khoản 5 Điều 4).

Thông tư cũng quy định rõ, ngân hàng chỉ được mua trái phiếu phát hành bằng đồng Việt Nam, chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi, không trong tình trạng đang mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu (Điều 5).

Ngoài ra, Thông tư còn nghiêm cấm ngân hàng mua các loại trái phiếu doanh nghiệp được phát hành nhằm mục đích để cơ cấu lại nợ, góp vốn, mua cổ phần, tăng quy mô vốn hoạt động (khoản 8 Điều 4).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022.

Thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNNstatus1 ngày 30/6/2016 và Thông tư số 15/2018/TT-NHNNstatus1 ngày 18/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5340

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT16-10112021NHNN[EN].pdf

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 22-Sep-2022

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment