LuatVietnam

blue-check Mức thuế chống bán phá giá sợi polyester được xác định theo C/O English attachment

Công văn số 4805/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2021 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo C/O đối với mặt hàng sợi chịu thuế chống bán phá giá (2 trang)
Posted: 12/10/2021 4:24:46 PM | Latest updated: 11/11/2021 7:48:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5317 | Vietlaw: 536
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a mục 4 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 2080/QĐ-BCTstatus1 ngày 31/8/2021, C/O form E được sử dụng để xác định mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sợi polyester nhập khẩu.

Theo đó, tại thời điểm nhập khẩu sợi polyester, nếu doanh nghiệp đã nộp được C/O form E cho Hải quan thì đủ điều kiện để áp dụng mức thuế chống bán phá giá tương ứng quy định tại mục 4 Thông báo.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5317

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4805-12102021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP