LuatVietnam

blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐNDstatus2 ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân TP. HCM về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 25/7/2022 11:12:35 AM | Latest updated: 26/7/2022 1:06:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502
LuatVietnam

Nghị quyết sửa đổi về đối tượng và mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển trên địa bàn TP. HCM, áp dụng kể từ 1/8/2022.

Theo đó, từ 1/8/2022, hàng tạm xuất tái nhập có sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM cũng phải nộp phí với mức: 2.200.000 đồng/cont 20ft; 4.400.000 đồng/cont 40ft và 50.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời.

Đối với hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu, mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 được điều chỉnh giảm về mức: 250.000 đồng/cont 20ft; 500.000 đồng/cont 40ft; và 15.000 đồng/tấn cho hàng lỏng, hàng rời.

Đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, từ 1/8/2022 được áp dụng thống nhất mức thu như sau, không phân biệt mở tờ khai tại TP. HCM hay địa phương khác: 250.000 đồng/cont 20ft; 500.000 đồng/cont 40ft; hàng lỏng, hàng rời là 15.000 đồng/tấn. Theo quy định cũ, hàng xuất/nhập khẩu nếu mở tờ khai ngoài TP. HCM thì phải nộp phí gấp đôi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ07-07072022HDNDHCM[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa
light-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021
blue-check Sửa đổi mức thu phí, lệ phí hàng hải English attachment
blue-check Tăng cước tàu phải thông báo với Cục Hàng hải Việt Nam