LuatVietnam

blue-check Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đấu thầu và quy hoạch (từ 1/1/2022) English attachment

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (53 trang)
Posted: 30/12/2021 12:39:45 PM | Latest updated: 9/8/2022 4:07:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5367 | Vietlaw: 544
LuatVietnam

Kể từ ngày 1/1/2022, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh... sẽ áp dụng mức trần xử phạt là 300 triệu đồng (đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu) và 100 triệu đồng (đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh).

Một số vi phạm sẽ bị tăng nặng mức phạt kể từ 1/1/2022, gồm:

- Đầu tư, kinh doanh trong các ngành nghề bị cấm, phạt từ 200 - 300 triệu đồng, mức cũ chỉ phạt từ 30 - 40 triệu đồng;

- Không đáp ứng các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư, phạt từ 100 - 200 triệu, mức cũ chỉ từ 30 - 40 triệu đồng;

- Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi không đáp ứng điều kiện, phạt từ 80 - 100 triệu đồng, mức cũ chỉ từ 30 - 40 triệu đồng.

- Không thông báo cơ quan đăng ký đầu tư khi chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành trong thời hạn 7 ngày làm việc, phạt từ 30 - 50 triệu đồng, thay vì mức cũ chỉ từ 5 - 10 triệu đồng.

- Không thông báo cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư, phạt từ 30 - 50 triệu đồng, mức cũ chỉ từ 20 - 30 triệu đồng.

...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/6/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5367

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND122-28122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính về du lịch, thể thao, quyền tác giả và quảng cáo English attachment