LuatVietnam

blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (86 trang)
Posted: 9/2/2022 7:06:21 AM | Latest updated: 19/8/2022 8:08:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5398 | Vietlaw: 553
LuatVietnam

Thoe Nghị định này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng là 1 năm; riêng đối với hoạt động xây dựng, quản lý, phát triển nhà là 2 năm.

Các hành vi sau đây trong hoạt động ây dựng được cho là vi phạm hành chính và bị phạt tiền:

- Chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

- Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, khảo sát xây dựng (Điều 7, 8)

- Vi phạm quy định về lập quy hoạch, điều chỉnh xây dựng, quy hoạch đô thị (Điều 9, 10)

- Vi phạm quy định về hoạt động kiến trúc (Điều 11)

- Vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng (Điều 12, 13)

- Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị (Điều 14)

- Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng (Điều 15, 17, 18)

- Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng (Điều 19)

- Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình xây dựng (Điều 20)

- Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ (đồ án quy hoạch) (Điều 21)

- Vi phạm quy định về lập hồ sơ khi xảy ra sự cố công trình (Điều 22)

Mục 2 của Nghị định bao gồm các quy định xử phạt dành cho nhà thầu, chủ đầu tư (kể cả cá nhân) tự thực hiện công trình xây dựng

- Vi phạm quy định về trật tự xây dựng (Điều 16)

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 27/11/2017 và Nghị định số 21/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 17/02/2020.

Bãi bỏ điểm b, điểm c khoản 5 Điều 17 Nghị định số 38/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 29/3/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5398

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND16-28012022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Vi phạm hành chính

blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án English attachment
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục