LuatVietnam

blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment

Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (63 trang)
Posted: 12/1/2022 3:53:04 PM | Latest updated: 30/4/2022 11:06:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5375 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định sau:

1. Nghị định số 35/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 25/4/2019 về mức phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

2. Nghị định số 31/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 06/5/2016 về mức phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật

3. Nghị định số 90/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 31/7/2017 về mức phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

4. Nghị định số 14/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 01/3/2021 về mức phạt hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi

Theo bổ sung tại Nghị định này, hành vi buôn bán chung thuốc bảo vệ thực vật với hàng hóa khác như: lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... sẽ bị phạt từ 2 - 4 triệu.

Kho bảo quản động vật tươi sống, sơ chế, chế biến nếu không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y sẽ bị phạt từ 6 - 7 triệu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 18/4/2022.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 20/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5375

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND07-10012022CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính về du lịch, thể thao, quyền tác giả và quảng cáo English attachment