LuatVietnam

blue-check Mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác phải kê khai giao dịch liên kết English attachment

Công văn số 12867/BTC-TCT ngày 10/11/2021 của Bộ Tài chính về giao dịch liên kết (3 trang)
Posted: 11/11/2021 10:25:35 AM | Latest updated: 17/11/2021 4:48:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5333 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp được coi là có quan hệ liên kết khi một bên nắm giữ từ 25% vốn góp của bên kia.

Theo đó, trường hợp Công ty mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác, kể cả công ty ở nước ngoài thì được coi là phát sinh giao dịch liên kết.

Công ty có nghĩa vụ phải kê khai giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5333

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV12867-10112021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch liên kết

blue-check Doanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau
blue-check Khoản vay như thế nào thì phát sinh quan hệ liên kết?
blue-check Không có quy định cho phép miễn khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp liên kết English attachment
blue-check Bác đề xuất tăng hạn mức hạch toán lãi vay cho doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng dịch
blue-check Mua lại từ 25% vốn góp của công ty khác phải kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Khoản vay từ trên 25% vốn góp sẽ bị khống chế hạn mức hạch toán lãi vay
blue-check Chi nhánh nếu phát sinh giao dịch liên kết cũng bị khống chế hạn mức chi phí lãi vay
blue-check Những quy định mới về thỏa thuận APA từ 3/8/2021
blue-check Doanh nghiệp "liên kết" chỉ được hạch toán bổ sung lãi vay của năm 2017, 2018 theo hạn mức mới trước 1/1/2021
blue-check Vay ngân hàng trên 25% vốn góp có bị coi là giao dịch liên kết?
blue-check Kinh doanh lỗ, doanh nghiệp liên kết sẽ bị xuất toán toàn bộ lãi vay
blue-check Các khoản vay bảo lãnh có bị tính vào hạn mức chi phí lãi vay?
blue-check Giới thiệu những điểm mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment
blue-check Doanh thu cổ tức không được giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay
blue-check Điều chỉnh chi phí lãi vay các năm 2017, 2018 phải nộp trước 1/1/2021
blue-check Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết English attachment