LuatVietnam

blue-check Một số thông báo mới về C/O Form D English attachment

Công văn số 3622/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2021 của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D (2 trang)
Posted: 19/7/2021 10:23:08 AM | Latest updated: 22/7/2021 1:44:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5253 | Vietlaw: 518
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, các nước ASEAN đã thống nhất áp dụng 02 quy định mới liên quan đến C/O Form D tại phiên họp lần thứ 36.

Theo đó, trường hợp mô tả hàng hóa trên hóa đơn thương mại (tự chứng nhận xuất xứ) khác biệt so với thông tin hàng hóa đã đăng ký trên cơ sở dữ liệu AWSC nhưng phần mô tả cơ bản là giống nhau thì được xem là khác biệt nhỏ, không phải là cơ sở từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ.

(Ví dụ các trường hợp được xem là khác biệt nhỏ như: Trên hóa đơn thương mại ghi BJ7-E4741-00 CATALYST.1; trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ CATALYST.1; Trên hóa đơn thương mại ghi H BEAM I BEAM; trên cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ H-beam I-beam...).

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN khác (gồm: Brunei, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanmar, Việt Nam) thì không phải thể hiện trị giá FOB trên chứng từ chứng nhận xuất xứ giáp lưng khi áp dụng tiêu chí RVC.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5253

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3622_16072021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP