LuatVietnam

blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment

Công văn số 44295/CTHN-TTHT ngày 5/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản chi liên quan đến phòng chống Covid-19 (1 trang)
Posted: 10/11/2021 7:22:56 AM | Latest updated: 11/11/2021 7:50:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5330 | Vietlaw: 534
LuatVietnam

Liên quan đến việc khấu trừ thuế TNCN khi thanh toán chi phí cách ly Covid-19 cho người lao động, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021.

Theo Công văn số 4110/TCT-DNNCN dẫn trên, các khoản chi phí phòng chống dịch sau đây đều được chấp nhận hạch toán và miễn thuế TNCN:

- Chi phí cách ly y tế ở trong nước và tại nước ngoài (đối với trường hợp đi công tác nước ngoài) như: tiền ăn, ở, xét nghiệm Covid-19;

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đưa từ nơi phát hiện đến cơ sở cách ly;

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế;

- Chi phí xét nghiệm Covid-19 hoặc mua kit xét nghiệm cho người lao động, mua thiết bị bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ lây nhiễm;

- Chi phí ăn ở khi người lao động làm việc "3 tại chỗ".

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5330

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV44295-05112021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment
blue-check Trả thu nhập cho cá nhân ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Ban kiểm soát phải chịu thuế TNCN 10% nếu không có HĐLĐ
blue-check Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN English attachment
blue-check Thù lao tư vấn cho dự án ODA có chịu thuế TNCN? English attachment
blue-check Chi trả hoa hồng cho đại lý phải khấu trừ 1% thuế TNCN
blue-check Tiền từ thiện đóng góp cho cá nhân không được miễn thuế TNCN