LuatVietnam

blue-check Lưu ý về ghi nhãn hàng xuất khẩu theo quy định mới English attachment

Công văn số 5951/TCHQ-GSQL ngày 17/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa (2 trang)
Posted: 20/12/2021 10:02:48 AM | Latest updated: 22/12/2021 10:23:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5360 | Vietlaw: 541
LuatVietnam

Liên quan đến việc ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu theo quy định mới tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan lưu ý, về nguyên tắc, hàng xuất khẩu phải được ghi nhãn theo đúng pháp luật của nước nhập khẩu.

Trường hợp hàng xuất khẩu được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, không xác định được xuất xứ thì trên nhãn sẽ ghi nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng và thể hiện bằng một trong các cụm từ hoặc kết hợp các cụm từ như: "lắp ráp tại", "đóng chai tại", "phối trộn tại", "hoàn tất tại", "đóng gói tại", "dán nhãn tại" kèm tên nước nơi thực hiện công đoạn cuối cùng (khoản 7 Điều 1).

Ngoài ra, Nghị định 111/2021/NĐ-CP còn một số quy định mới về ghi nhãn so với Nghị định 43/2017/NĐ-CPstatus2 như:

- Không điều chỉnh việc ghi nhãn của hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan để xuất sang nước thứ ba (điểm b khoản 2 Điều 1);

- Bổ sung yêu cầu về nội dung, cách ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu (khoản 1 Điều 1);

- Trừ hàng xuất khẩu ra nước ngoài, tất cả hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam đều phải ghi nhãn bằng tiếng Việt (khoản 1 Điều 7);

- Quy định rõ những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông quan (khoản 2 Điều 10);

- Sửa đổi quy định về ghi xuất xứ trên nhãn (Điều 15).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5360

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5951-17122021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK)
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP